1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Dv362
 
 
West Highland White Terrier 4
 
Dv361
 
 
Schnauzer 3 (Zwegrschnauzer)
 
Dv360
 
 
Dachshund 9 (Wire-haired)
 
Dv359
 
 
Golden Retriever 8
 
Dv358
 
 
American Pit Bull Terrier 2
 
Dv357
 
 
Yorkshire Terrier 12
 
Dv356
 
 
Irish Red Setter 5
 
Dv355
 
 
Dobermann 5
 
Dv354
 
 
Beagle 5
 
Dv353
 
 
Leonberger 2
 
Dv352
 
 
French Bulldog 3
 
Dv351
 
 
Jack Russell Terrier 5
 
Dm350
 
 
Boston Terrier 4 (body)
 
Dm349
 
 
Boston Terrier 3
 
Dm348
 
 
St. Bernhardshund 3
 
Dm347
 
 
Yorkshire Terrier 11 (body)
 
Dm346
 
 
Dobermann 4
 
Dm345
 
 
English Mastiff 5
 
Dm344
 
 
Bull Terrier 3
 
Dm343
 
 
Boxer 7 (puppy)
 
Dm342
 
 
Sealyham Terrier
 
Dm341
 
 
Siberian Husky 3
 
Dm340
 
 
Bernese Mountain Dog 6
 
Dm339
 
 
Weimaraner 2
 
Dn338
 
 
Belgian Shepherd
 
Dn337
 
 
Cavalier King Charles Spaniel 7
 
Dn336
 
Boston Terrier 2 (body)
Dn335
 
 
Cavalier King Charles Spaniel 6 (body)
 
Dn334
 
 
American Pit Bull Terrier
 
Dn333
 
 
French Bulldog 2
 
Dj332
 
 
Boxer 6 (body)
 
Dj331
 
 
Australian Shepherd 5
 
Dj330
 
 
Curly Coated Retriever 2
 
Dj329
 
 
English Mastiff 4
 
Dj328
 
 
Rottweiler 8 (body)