1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18
D127
 
 
Dachshund 4 (Wire-haired)
 
D126
 
 
West Highland White Terrier
 
D125
 
 
Shiba Inu 2
 
D124
 
 
Drentsche Patrijshound
 
D123
 
 
Large Munsterlander
 
D122
 
 
White German Shepherd
 
D121
 
 
Siberian Husky 2
 
D120
 
 
Kooikerhondje
 
H4
 
 
Horse Baby 2
 
D119
 
Berger Des Pyrenees (Pyrenese Herder)
 
C11
 
 
English Domestic Tabby Shorthair
 
D118
 
 
Chow-Chow 2
 
C10
 
 
Birman Cat
 
D117
 
 
Irish Terrier 2 (puppy)
 
D116
 
 
Yorkshire Terrier 2
 
D113
 
 
Staffordshire Bull Terrier 2
 
D115
 
 
Groenendael
D108
 
 
Great Pyrenees (Puppy)
D114
 
Nova Scotia Duck Tolling Retriever (Puppy)
H3
 
 
Horse Baby
D109
 
 
Dachshund 3 (Longhair)
 
D112
 
 
St. Bernhardshund
 
D111
 
 
Rhodesian Ridgeback 2
 
D110
 
 
Newfoundland 3 (Body)
 
D106
 
 
Cairn Terrier
 
D105
 
Bouvier Des Flanders 2 (Cropped Ears)
 
D107
 
 
Fox Terrier
 
D104
 
 
Petit Basset
 
D103
 
 
Pomeranian 2
 
D102
 
 
Brittany
 
D101
 
 
Staffordshire Bull Terrier
 
D100
 
 
English Setter
 
D99
 
 
Australian Cattle Dog
 
D98
 
 
French Bulldog
 
D97
 
 
Newfoundland 2 (puppy)